EONW full service ecologisch adviesbureau
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Ecologisch adviesbureau voor Natuurwetgeving en BREEAM-NL

EONW|Ecologisch Onderzoek en Advies is een full service ecologisch adviesbureau op het gebied van natuurwetgeving, BREEAM-NL en ecologische inrichting. Full service betekent niet dat wij altijd alle kennis in huis hebben, maar wel dat wij over een breed netwerk beschikken om u op het gebied van de Wet natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en BREEAM-NL op het gebied van ecologie volledig te kunnen ontzorgen.

Opstellen van deskundige rapportages

Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij mogelijk beschermde soorten betrokken zijn, of moet een bestemmingsplan worden gewijzigd? EONW helpt u bij de ecologische onderbouwing ten aanzien van de Wet natuurbescherming of het Natuurnetwerk Nederland. EONW heeft jarenlange ervaring in het geven van ecologisch advies in de vorm van het opstellen van quickscans, natuurtoetsen, voortoetsen en passende beoordelingen. EONW gebruikt de definitielijst van het Netwerk Groene Bureau's als uitgangspunt voor de rapporten die zij levert.

Onderzoek naar beschermde soorten

Bij veel ruimtelijke ontwikkelingen in vooral stedelijk gebied is het nodig om te weten of huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen in het plangebied aanwezig zijn. EONW kan dit ecologisch onderzoek voor u uitvoeren.

Ook voor een ecologisch onderzoek naar uilen, roofvogels, marterachtigen, vissen, reptielen en amfibieƫn kunt u bij EONW terecht. Uiteraard wordt er gewerkt volgens de meest recente onderzoeksprotocollen zoals beschreven in de kennisdocumenten van BIJ12 en de soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureau's.

Ontzorgen bij een ontheffingstraject

Heeft u een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig? EONW kan u daarbij begeleiden door:

  • de vereiste documenten op te stellen;
  • de aanvraag in te dienen;
  • vraagbaak te zijn voor zowel u als het bevoegd gezag.

Natuurrapportages het kader van BREEAM-NL

Wilt u een BREEAM-NL certificaat voor uw project? Dan kan EONW de gewenste rapportage voor u opstellen. Op basis van een veldbezoek en bureaustudie krijgt u een toegespits ecologisch advies voor BREEAM-NL nieuwbouw of In-Use.

End Of Next Week

EONW was de oorspronkelijke afkorting van Ecologisch Onderzoek Natuurwetgeving. Al korte tijd na oprichting voldeed deze beschrijving niet meer en daarom is de naam in 2022 veranderd in Ecologisch Onderzoek en Advies. Vanwege de naamsbekendheid is de afkorting EONW gehandhaafd. EONW staat in Engels voor End Of Next Week. EONW staat dan ook voor snel handelen, korte lijnen en geen onnodige bureaucratie. Elke offerte wordt voorzien van een heldere planning en de oplevering wordt zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Uiteraard zijn wij gebonden aan voorschriften uit protocollen en afhankelijk van externe factoren zoals weersomstandigheden, maar als het even kan proberen we het voor the End Of Next Week.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.