Vleermuisonderzoek volgens het vleermuisprotocol
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Vleermuizen

Vleermuizen kunnen in vrijwel elk gebouw voorkomen. Alle vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd door Europese wetgeving. Sloop, verbouwing of na-isolatie kunnen ervoor zorgen dat verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Om zorgvuldig en volgens wettelijke normen met vleermuizen om te gaan is het vaak nodig om voorafgaand aan de sloop, verbouwing of na-isolatie van een gebouw, gericht onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen.

Onderzoek volgens het vleermuisprotocol

De voorwaarden waaraan een vleermuisonderzoek moet voldoen zijn vastgelegd in het zogenaamde vleermuisprotocol. Daarin staat dat, afhankelijk van te verwachten vleermuissoorten en type verblijfplaatsen, het nodig is om vier tot zes keer in de periode 15 mei tot 1 oktober ter plaatse onderzoek te doen. Soms is nog een extra onderzoek in de winterperiode verplicht.

Kleine plangebieden kunnen door een waarnemer worden onderzocht. Grotere en complexere plangebieden vragen om onderzoek door meer waarnemers, of het plangebied wordt opgesplitst in deelgebieden. Omdat vleermuisonderzoek een zware onderzoeksinspanning kan vragen, wordt een onderzoeksopzet voor grotere plangebieden bij voorkeur ter goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag.

Materiaal

Voor het vleermuisonderzoek maakt EONW gebruik van een ‘Pettersson D240X batdetector’ met opnameapparaat, aangevuld met een ‘Batscanner stereo’ en een warmtebeeldcamera. Op deze manier kunnen geluidsopnamen van zeldzame vleermuissoorten worden overlegd. Ook garandeert het gebruik van de Batscanner stereo dat er voldoende aandacht is voor soorten die met de standaard luisterfrequentie van de Pettersson D240X batdetector minder makkelijk worden gehoord. Met de warmtebeeldcamera kunnen eenvoudig in het donker zwermende vleermuizen worden gedetecteerd.

Rapportage

Elk vleermuisonderzoek wordt opgeleverd met een heldere rapportage waarin de onderzoeksinspanning en het gebruik van het plangebied door vleermuizen wordt beschreven. Ook wordt geanalyseerd wat de voorziene ingreep voor effect heeft op de aangetroffen soorten. De rapportage wordt voorzien van heldere waarnemingskaarten.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.