Ecologisch Onderzoek

natuurwetgeving

EONW full service ecologisch adviesbureau
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Ecologisch adviesbureau voor Natuurwetgeving en BREEAM-NL

EONW|Ecologisch Onderzoek Natuurwetgeving is een full service ecologisch adviesbureau op het gebied van natuurwetgeving en BREEAM-NL. Full service betekent niet dat wij altijd alle kennis in huis hebben, maar wel dat wij over een breed netwerk beschikken om u op het gebied van de Wet natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en BREEAM-NL op het gebied van ecologie volledig te kunnen ontzorgen.

Opstellen van deskundige rapportages

Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij mogelijk beschermde soorten betrokken zijn, of moet een bestemmingsplan worden gewijzigd? EONW helpt u bij de ecologische onderbouwing ten aanzien van de Wet natuurbescherming of het Natuurnetwerk Nederland. EONW heeft jarenlange ervaring in het geven van ecologisch advies in de vorm van het opstellen van quickscans, natuurtoetsen, voortoetsen en passende beoordelingen.

Onderzoek naar beschermde soorten

Bij veel ruimtelijke ontwikkelingen in vooral stedelijk gebied is het nodig om te weten of huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen in het plangebied aanwezig zijn. EONW kan dit ecologisch onderzoek voor u uitvoeren.

Ook voor een ecologisch onderzoek naar uilen, roofvogels, marterachtigen, vissen, reptielen en amfibieƫn kunt u bij EONW terecht. Uiteraard wordt er gewerkt volgens de meest recente onderzoeksprotocollen.

Ontzorgen bij een ontheffingstraject

Heeft u een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig? EONW kan u daarbij begeleiden door:

  • de vereiste documenten op te stellen;
  • de aanvraag in te dienen;
  • vraagbaak te zijn voor zowel u als het bevoegd gezag.

Natuurrapportages het kader van BREEAM-NL

Wilt u een BREEAM-NL certificaat voor uw project? Dan kan EONW de gewenste rapportage voor u opstellen. Op basis van een veldbezoek en bureaustudie krijgt u een toegespits ecologisch advies voor BREEAM-NL nieuwbouw of In-Use.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.